Ruden

Ruden Energy tilbyr ren, geotermisk varme og kjøling - og energilager.  

LEAT-konseptet leverer varme og kjøling til bygninger og infrastruktur på en smartere og mer effktiv måte enn tradisjonelle systemer. HEAT og iHEAT muliggjør lagring av overskuddsvarme eller energi fra fornybare kilder.

 

Ruden Energy er den eneste som leverer slike konsepter i Norge, basert på vår kunnskap og erfaring i hydrologi og applied technology. Vi har prosjekter i gang fra stor-Oslo til Tromsø og har ambisjoner om vekst også utenfor Norge. 

Ruden

Kontakt oss

Eivind Bastesen
eivind@rudenas.com
99230249
Finn ut mer om oss!