Innledere

Sjekk hvem som sto på scenen i 2023-utgaven!
Du skal se at noen av dem kommer igjen neste gang også.