Smallworld

Komplett nettverkdokumentasjon fra varmesentral til kunde!
Smallworld tilbyr løsning for dokumentasjon av fjernvarme- og fjernkjølenett som gir korrekt geografisk og sammenhengende beskrivelse av nettverkene, inkludert alt utstyr i nettet.

Rørnettet kan følges på samme måte som vannet strømmer i nettet, og tar hensyn til åpne og lukkede ventiler. Dette gjør det mulig å finne berørte kunder ved lekkasjer i nettet, vise hvilke ventiler som må stenges og beregne vannvolum som må transporteres bort før reparasjon av nettet kan skje.

Løsningen kan integreres med systemer som sender varsler til berørte kunder og teknisk personell som er berørt av en planlagt eller uplanlagt avstengning.

Vår løsning er bygget på den ledende GIS plattformen for rør og kabel nettverk, General Electric Smallworld Core. Plattformen utvikles kontinuerlig for våre kunder over hele verden. Applikasjonen kan benytte kartdata fra både norske kilder og internasjonale kilder som Google Maps og Streetview.
Smallworld

Kontakt oss

Les mer her!