Utilifeed

Fjernvarme er en superhelt i energisystemet med sin evne til å fange overskuddsenergi og bruke den til å varme bygninger. Våre banebrytende løsninger utstyrer denne helten med digitaliseringskrefter! Resultatet er økt energieffektivitet, fleksibilitet og sømløs integrering med sluttbrukeren for bedre kunderelasjoner. 
Verden endres stadig raskere og vi vil vise vei innen energisektoren. Med våre digitale løsninger, basert på de best tilgjengelige byggesteinene, hjelper vi fjernvarmenæringen til å skifte gir og bevege seg raskere framover - for å sikre en bedre og mer bærekraftig energifremtid.

Vi får fram verdien av fjernvarmedata gjennom vår unike kompetanse innen smarte energisystem, AI, systemutvikling og foretningsutvikling. Alt kokt ned til en "secret sauce" blandet inn i vår SaaS-plattform. 


Nytte for distribusjonsavdelningen
 • Strategisk arbeid for å senke returtemperaturer
 • Proaktiv, automatisk flagging av kostbare feil i energisystemet
 • Minsket investeringsbehov gjennom treffsikker dimensjonering
   
Nytte for produktionsavdelningen
 • Færre prognosefeil gir bedtre driftsforutsetninger
 • Lavere driftskostnader gjennom optimering og planlegging
 • Etterspørselsfleksibilitet kutter effekttopper og muliggjør optimering på systemnivå
   
Nytte for markedsavdelningen
 • Design av kostnadsriktige prismodeller som gir riktige insitamenter, i løpet av en kaffepause.
 • Fremskappelse av treffsikre budsjett for dere og deres kunder
   
Nytte for måleavdelingen
 • Kvalitetssikrede data er basen for en datadrevet arbeidsmåte
 • All data tilgjengleig for samtlige brukere, i et sikkert og letthåndterbart system
 • Rask identifisering av feil i måleinnsamlingen
   
Utilifeed

Kontakt oss

Finn ut mer om oss!