Caligo Industria

Industrioverskudd gir verdifull energi!

Caligo Industria Oy selger og markedsfører moderne produkt- og systemløsninger for røykgassrensing i energi- og prosessindustrien og for utnyttelse av spillvarme.

Vi presenterte og patenterte (røyk)gasskondensator med integrert varmepumpe allerede for ti år siden. Da er det mulig, både teknisk og økonomisk, å gjenvinne selv 25-35% mer varme, sammenlignet med tradisjonell kondensator.

Vår kondensator leveres alltid fabrikktestet, Plug-And-Play-klar. Vi leverer selvfølgelig også kondensator uten varmepumpe eller med opsjon for fremtidig vp-kobling.