BKtech

Join the green switch movement!

BKtech tilbyr helhetsløsningar innen modulbaserte bioenergianlegg samt andre tekniske løsningar som reduserer resursforbruk og klimatpåvirkning.
 

Gjennom å kunne tilby hele kjeden fra forstudie, konstruksjon, bygging, installasjon, service og leveranser av biobrensel kan vi i egen regi tillgodese våre kunders langsiktige ønsker og behov.

BKtech

Kontakt oss

Mer om oss