Termisk

Selv et millimeterstort hull på en fjernvarmeledning kan føre til en lekkasje på flere kubikkmeter varmt vann hver dag.
Finn lekkasjene ved å gjennomføre en flytermografering med Termisk og reduser energitap og  miljøpåvirkning, samt unnvik synkehull og uderminering av grunnen som kan føre føre til skader på såvel personer som infrastruktur.
 


 

Termisk har også utviklet et system for branndetektering som tidlig kan oppdage avvike i temperatur og varsle innen en brann oppstår. Systemet består av flere ulike sensorer og har analysemetoder basert på kunstig intelligens.