NORSK FJERNVARMES LEVERANDØRER
Kluge leverer juridisk rådgivning bygget på et solid faglig fundament. Advokatfirmaet har  kontorer i Stavanger, Oslo og Bergen.
Asplan Viak dekker de fleste miljøfag og lar miljøhensyn veie tungt i vår rådgivning innenfor alle fagdisipliner. Vi har et av landets største rådgivermiljøer innen VAR-teknikk, der vi dekker hele landet, alle fagområder og alle prosjektfaser.
Aventi er totalleverandør av automatisering og elektrosystemer  til norsk energi-, industri-, - og samferdselssektor.
COWI leverer konsulenttjenester for fjernvarme - alt fra skisseprosjekter, søknader, forprosjekt, detaljprosjektering, oppfølging og byggeledelse samt driftoptimalisering av fjernvarmenett.
El-Bjørn er en ledende leverandør av midlertidig tørke og varmeutstyr til bruk under byggeprosessen. El-Bjørn leverer tekniske løsninger slik at byggherren enkelt kan bruke fjernvarme som energikilde.
I vårt sortiment inngår mobile fjernvarmesentraler, mobile varmemaskiner fra 15-260 kW, slanger og koblinger. Med El-Bjørn sitt konsept vil man oppnå den mest energieffektive og miljøvennlige måten å tørke et byggeprosjekt på.
Enwa PMI AS er en av landets ledende entreprenører innen vannbehandling og fjernvarmeanlegg. Vi har over 30 års bransjeerfaring innen fjernvarmesegmentet. Dette har gjort oss til en av Norges ledende aktører innen området – og en solid samarbeidspartner. Med vår ekspertise, erfaring og gjennomføringskraft, sørger vi for at prosjektet ditt er i de tryggeste hender.
Eurowater har mange års erfaring innen områdene utvikling, fremstilling og markedsføring av driftssikre vannbehandlingsanlegg med lang levetid og høy pålitelighet med et minimalt behov av vedlikehold. Vår hemmelighet er valget av materialer, teknisk viten samt betrodde ansatte. Vi garanterer for kvalitet og ytelse!

Fjordvarme AS leverer rådgjevingstenester for energianlegg til oppvarming og kjøling ved bruk av vatn. Eid kommune har satsa tungt på fjordvarme som energikjelde og har gjennom mange år jobba med å utvikle ny teknologi og nye løysingar for å utnytte energien i fjorden.  Hovudkundar er utbyggarar - byggeigarar, energiselskap og kommunar. Kontaktperson: Dagleg leiar, Magne Hjelle
 

Goodtech er en betydelig nordisk systemleverandør og entreprenør innen elektro, automasjon og miljø- og industriteknikk. Selskapet har levert elektro og automasjonsprosjekter samt tjenester til fjernvarmebransjen i over ti år.
Global Concept Mitco AS er et selskap med over 30 års erfaring innenfor fagområdet industriell vannbehandling, og dekker i dag alle type systemer hvor vann er en del av prosessen. Selskapet bygger på tverrfaglig kompetanse innen kjemi, mikrobiologi, prosess og VVS. Med vår kunnskap utvikler vi gode, miljømessige, lønnsomme og funksjonelle løsninger i samarbeid med kundene.
HeatWork er norsk produsent og leverandør av midlertidig tørke- og varmeutstyr til bruk under hele byggeprosessen. Vi har et gjennomgående fokus på mobilitet, ytelse og miljø. HeatWork leverer tekniske løsninger slik at byggherren enkelt kan bruke fjernvarme som energikilde, og kan med sin CliWi teknologi tilby den mest energieffektive og miljøvennlige måten å tørke/varme et byggeprosjekt på. HeatWork har også i flere år levert væskebårne beredskapsløsninger til fjernvarmebransjen gjennom mobile varmekraftverk, for fossilfri backup av væskebårne løsninger.
I vår produktportefølje inngår bl.a mobile varmeenheter, mobile varmevekslere, fordelingsmanifoiler, slanger og koblinger med mer.
Isoplus tilbyr komplette systemer til fjernvarme, samt faglig rådgivning på alle prosjektstadier.
Vi er leveringsdyktige i kundetilpassede løsninger, samt spesialprodukter.
Isoplus er sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og produktene er EHP-sertifiserte.
Jarotech AS er et ingeniørfirma spesialisert på energi- og forbrenningsteknikk med mer en 30 års erfaring. Alle typer brennere for flytende og gassformige brennstoff, inkludert BIO-brensel som biodiesel, biogass, flis, pellets, trepulver, dyrefett, etanol, isopropanol m.m.
Vi konstruerer og leverer komplette løsninger for alle typer oppvarming, varmepumper, prosessvarme, damp- og varmeanlegg, brennkammer, smelteovner,etc.  Jarotech representerer leverer bl.a. Komforts komplette flisfyringsanlegg 0,5 – 11 MW
Kamstrup er verdens største produsent av varme/kjølemålere. Produksjon i Danmark og datterselskaper og representanter over hele verden. Kamstrup leverer egenproduserte varmemålere, kjølemålere, vannmålere og el.målere. Komplette systemer for innsamling og presentasjon av måledata: Trådløse radionettverk, trådløs innsamling med håndterminal, GSM/GPRS, bussystemer M-bus og LON.
MAIK er et serviceselskap som leverer tjenester knyttet til forretningskritiske arbeidsprosesser for nett, kraft og fjernvarmeselskaper i Norge og har bransjens mest komplette tjenestespekter.
MAIK leverer tjenester innenfor områdene måling, avregning, fakturering, betalingsadministrasjon, innfordring, inkasso, økonomi, lønn og regnskap. MAIK har 36 kompetente ansatte fordelt på kontorer i Fredrikstad, Vinterbro og Askøy.
MeterTech AS har hovedfokus på nøyaktighet på målere og måleutstyr, både for elektrisitet og fjernvarme. Selskapet jobber med montasje og kontroll av målere, kontroll av målearrangement, rådgivning, kurs, innsamling og kvalitetssikring av måleverdier.Gjennom vårt administrasjon og komponentregister SIDAM holder vi orden på alt av utstyr i fjernvarmenettet som krever kontroll og oppfølging.
Moss Isolasjonsservice AS er en av landets ledende leverandører av isolasjon til kundesentraler og preisolerte rør, feillokalisering på fuktalarmsystem.

Multiconsult har lang erfaring med termisk energi. Vi har omfattende kompetanse innen alle faser av en utbygging, fra tidligfaserådgivning til detaljprosjektering og byggeledelse. Selskapet kab bistå med enkeltstående varme- og kjøleløsninger, mindre nærvarmenett og store fjernvarme- og fjernkjøleanlegg.

Norconsult AS er landets største rådgivende ingeniørselskap med hovedkontor i Sandvika utenfor Oslo. Gjennom 75 års erfaring har selskapet bygget opp et solid renommé som en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.
Norsk Energi er et ledende konsulentselskap innen energi, miljø og sikkerhet, med spesialkompetanse på termiske energisystemer. Vi gir de beste rådene, om du trenger fornybar varme- og kjøle-produksjon, eller om nettet skal utvides. Om driften trengs effektiviseres kan vi hjelpe med automatisering og energiledelse, eller omlegging til fornybare energikilder og reduserte NOx- og CO2-utslipp! Norsk Energi er fremst i rådgivning, prosjektering, teknologiutvikling og opplæring innen fjernvarme og –kjøling.
Vi produserer fjernvarmerør og øvrigt tilbehør for det norske markedet i vår fabrikk i Gøteborg.
Pro-Pipe Norway AS har siden år 2008 vært blant de ledene aktørene når det gjelder landsdekkende fjernvarmeutbygging og montasje av tekniske kundesentraler i Norge.
Bedriften er en solid og trygg samarbeidspartner for byggherren uansett om det gjelder totalentreprise, fagentreprise eller rammeavtale.
Pro-Pipe Norway AS leverer høy standard i henhold til Sentralgodkjenning tiltaksklasse 3. I tillegg har vi kjernekompetanse blant våre mange ansatte, herunder prosjektledere, sertifiserte sveisemontører og muffe-isolatører. som alle har det største fokus på SHA, HMS og kvalitet.
SGP Armatec er en av landets eldste og ledende leverandører av utstyr og tjenester til norsk fjernvarmebransje. Vi kan levere utstyr fra energisentralen, gjennom rørnettet og helt ut til kundesentralen - alt støttet av våre 20 medarbeidere i Norge.
Løsninger for industri og infrastruktur.
Sweco Norge tilbyr rådgivningstjenester innen et bredt faglig spekter og leverer løsninger innen energi, vann og miljø, bygg og konstruksjoner, areal- og transportplanlegging og tekniske installasjoner.
SWEP er et rasktvoksende selskap innen området varmeoverføring.  Lang erfaring fra kreativt arbeid, kunnskap i den absolutte tekniske fronten og engasjerende medarbeidere har resultert i verdens mest effektive program av kompaktloddede varmevekslere (BPHE) og relaterte produkter og tjenester.

TLS Energimätning AB er en partner av Landis+Gyrs, Varme&Kjøl divisjon i Norge og Sverige. Alle Landis+Gyrs målere bruker ultralydsteknikk. Elvaco er vår samarbeidspartner for GPRS kommunikasjon i målerene. TLS tilbyr også store ultralydmålere fra Sonix og mekaniske vannmålere fra GWF.

TLS har hovedkontor i Stockholm med filial i Oslo. Eierne av TLS har tilsammen mer en 30 års erfaring fra energimåling.

Uponor Infra er en ledende systemleverandør av infrastruktur for VA, el & tele, gass, luft og energi med virksomhet i Europa, Nord-Amerika og Asia. Vårt prosjektservice-team utfører nøkkelferdige prosjekter som omfatter alt fra design, planlegging og installasjon.

West Team AS har siden år 2000 vært blant de ledene aktørene i Bergen og omegn når det
gjelder fjernvarmeutbygging og montasje av tekniske kundesentraler.
West Team AS leverer høy standard og er ISO 9001:2015 sertifisert gjennom DNV GL, og vi innehar Sentralgodkjenning tiltaksklasse 3 for fjernvarmeanlegg.

Vi har bred kompetanse blant våre ansatte, herunder prosjektingeniør, prosjektledere,
sertifiserte sveisemontører, sertifiserte ekstrudersveisere og muffe-isolatører, som alle har
det største fokus på HMS og kvalitet. Bedriften er en solid og trygg samarbeidspartner for våre kunder.

KALENDER