Snart klart for internasjonal fjernvarme-konkurranse
24. juni 2019
Har din bedrift gjennomført et innovativt fjernvarme- eller fjernkjøleprosjekt som fortjener internasjonal oppmerksomhet? Da kan dere melde dere som kandidat til Global District Energy Climate Awards, som deles ut den 24. oktober under den aller første bærekrafts- fjernvarmekonferansen i Reykjavik på Island.

Prisen deles ut av Euroheat & Power, som er den europeiske paraplyorganisasjonen for
fjernvarme, kraftvarme og fjernkjøling, i samarbeid med sine internasjonale samarbeidspartnere IDEA, FN-programmet UNEP og Det internasjonale energibyrået IEA. Norsk Fjernvarme er medlem av Euroheat & Power.


Det er sjette gang Global District Energy Climate Awards deles ut i år og søknadsfristen for å bli kandidat i en av de seks kategoriene er 16. september 2019.

Poenget med prisen er å fremme energiløsninger som kombinerer god økonomisk utvikling med så lav klima- og miljøpåvirkning som mulig.

 – Fjernvarme og fjernkjøling er nøkkelen til fremtidens bærekraftige byer. Med utbygget infrastruktur kan fjernvarme og fjernkjøling gi store utslippsreduksjoner fordi byene kan bruke systemet til å ta vare på energiressurser som ellers går tapt, heter det i Euroheat & Power sin beskrivelse av hvorfor prisen deles ut.

Global District Energy Climate Awards ble delt ut første gangen i forbindelse med FNs klimatoppmøte i København i 2009. Deretter er prisen delt ut i 2011, 2013, 2015 og i 2017. Flere svenske, danske og finske fjernvarmebedrifter har fått priser. Er det Norges tur neste år?

Søknader er velkomne i seks kategorier: Nye systemer (schemes) modernisering, ekspansjon, energimarkeder, fjernvarme i utviklingsland og «out of the box»
 
Prisvinnerne oppnår global anerkjennelse for fjernvarmesystemer som viser en høy grad av energieffektivitet og innovasjon, så bli med og vis hva du har vært med på, oppfordrer arrangøren.
 
Søknadsskjema og mer informasjon finnes på Euroheat.org

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 


KALENDER