Evenes flystasjon skal varmes og kjøles med bioenergi
29. mai 2019

Norsk Bioenergi AS har inngått avtale med Forsvarsbygg og Avinor om å levere energi i 20-30 år. Selskapet skal levere energisentralen basert på flis og levere varme og kjøling til både Forsvaret, Avinor for lufthavna og nye Evenes flystasjon.

– Denne avtalen viser at vi er kommet godt i gang med de store investeringene som kommer til nye Evenes flystasjon. Det gledelige er at også Avinor er med i avtalen om å kjøpe energi fra Norsk Bioenergi AS, sier John Ommund Syvertsen, utbyggingssjef for nye Evenes flystasjon i Forsvarsbygg i en melding.

Vil sikre fremtidig drift av flystasjonsområdet

Dette er en del av det allerede igangsatte infrastrukturprosjektet som er i full gang inne på flystasjonsområdet. Det nye bioenergianlegget plasseres på en tomt Forsvarsbygg stiller til disposisjon for Norsk Bioenergi AS utenfor gjerdet. Her etableres et brenselslager og kjel med flisforbrenning, primært treflis, som Norsk Bioenergi eier og drifter.

Avtalen har en verdi på 226 millioner kroner inkludert mva. i 20 år. Forsvarsbygg skal kjøpe energi i form av sirkulerende varmt- og kaldtvann, basert på fornybare ressurser som flis. Vi har en opsjon på kjøp av energi i ytterligere 10 år. Energileveransene skal dekke både Forsvarets og Avinors behov for varme og kjøling på Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Hver part inngår egne avtaler med Norsk Bioenergi AS.

Miljøvennlig brensel gir varme

Det som produseres i anlegget er varmtvann som føres i rør inn til byggene til både Forsvaret og Avinor. Driften av fyringsanlegget er helautomatisk og asken og partikler fra rensing av røykgassen samles opp i lukkede beholdere. Det vil også være installert en bio-oljekjel og en elektrokjel for å sikre reservekraften til anleggene.

Med hensyn til CO2 er anlegget klimanøytralt. Det er primært vanndamp som kommer fra pipa. Erfaringen viser at det hovedsakelig er lokale leverandører av trevirke. Det er skogens avfall som brukes til flisfyringen.

Tidenes største kontrakt for Norsk Bioenergi

– Vi er ekstremt takknemlig for å ha nådd frem i konkurransen om å levere energi til den nye flystasjonen på Evenes. Denne kontrakten er viktig for oss og den vil få vår største oppmerksomhet i byggetiden og de neste 20 årene. Vi har allerede et godt samarbeid med Forsvarsbygg i en rekke militærleirer, og dette samarbeidet ser vi frem til også å ha på Evenes. Dette er hittil den største avtalen vi har, sier Jan Topstad, prosjektansvarlig i Norsk Bioenergi AS.

Skal også levere byggvarme

Anleggsarbeidene starter opp i august 2019. Det er planlagt oppstart med levering av varmt sirkulerende vann fra september 2020 til byggefasen og til de byggene som etter hvert blir ferdige.Norsk Bioenergi har inngått tidenes største kontrakt om å levere fjernvarme og -kjøling i 20 til 30 år, til Evenes flystasjon. kilde illustrasjon: Forsvarsbygg
KALENDER