BKK styrker satsingen på fornybare lokale løsninger
27. mai 2019

BKK samler nå all kommersiell satsing på lokale energiløsninger, fjernvarme og solenergi i ett selskap, BKK Varme. Øystein Haaland som har hatt ansvaret for den store fjernvarme-utbyggingen  i Bergen de siste årene, skal lede denne satsingen.

BKK Varme har siden starten i 1999 vært ansvarlig for utbygging av fjernvarme i Bergen, basert på spillvarme fra BIR sitt energianlegg i Rådalen. Selskapet leverer i dag fjernvarme til ca. 1000 bygg. Videre har de også etablert anlegg for leveranse av kjøling basert på sjøvann. 


– Med dette styrker vi vår tverrfaglige kompetanse på helhetsløsninger innen produksjon og bygging av infrastruktur til markedet, sier Jannicke Hilland, konsernsjef  i BKK i en melding.

 

Steinar Nævdal, adm. direktør i BIR er også fornøyd: 

— Styrkingen av det felleseide selskapet BKK Varme gir eierne mulighet til å utvikle nye verdikjeder og tilbud i vår region. Spesielt ønsker vi å utvikle sirkulære verdikjeder hvor vi kan utnytte energi og avfall som ellers ville gått til spille, sier han i meldingen. 


—Vil vokse i hele BKK-området

— Fram til nå har  de to selskapene hatt en parallell oppbygging av kompetanse - nå samles all kompetanse innen dette området i BKK Varme. Det er veldig spennende og gjør oss klare for nye muligheter. Vi begynner med det som er nært oss -  vi øker bare staben med fem til femten, men målet er å være i hele BKK-området, sier Øystein Haaland til fjernvarme.no.

På spørsmål om hvilke kilder som vil være mest aktuelle, svarer han:

—I prosent er det nye løsninger som blir spennende fremover, men vi skal selvfølgelig  bygge mer fjernvarme også, og finne nye løsninger for fjernvarmekundene. Men vi har nå dekket det meste innenfor konsesjonsområdet vårt. Vi skal tilby energiløsninger som kundene ønsker, det være seg solceller, varmepumper, flis, solceller eller solfangere – vi skal bygge, eie og drifte disse anleggene – vi er ikke entreprenør, kommenterer Haaland.
 

Operativt fra 1. juni

Satsingen på lokale energiløsninger ligger per i dag i selskapet BKK Energitjenester. Enheten eier og drifter bla anlegg som produserer strøm fra solcellepanel, og som leverer varmt vann og oppvarming basert på bioenergi fra blant annet skogsflis og varmepumper. Denne kompetansen vil fra 1. juni være å finne i BKK Varme.KALENDER