Dette er Norsk Fjernvarme
Norsk Fjernvarme er en interesseorganisasjon for norsk fjernvarmebransje. Foreningen har som hovedmål å fremme utvikling av fjernvarme og vannbåren varme, og kjøling, primært basert på fornybar eller gjenvunnet energi. Vi representerer i dag 47 selskaper innen produksjon og distribusjon av fjernvarme, samt nær 80 assosierte medlemmer med interesser i bransjen (leverandører, konsulenter, universitet og høyskoler, myndigheter og andre organisasjoner). Medlemmene står for over 80 prosent av fjernvarmeproduksjonen i landet.
 
Historikk
Norsk Fjernvarme ble etablert den 8. september 1981. Med unntak av noen større sentralvarmeanlegg var begrepet fjernvarme fram til dette tidspunktet fraværende i norsk energiforsyning. Ensidig satsing på infrastruktur til vannkraft var årsaken til dette.

Initiativet til etableringen av Norsk Fjernvarme kom da heller ikke fra energiforsyningen, men fra en bransjeforening (Norsk VVS). Energiforsyningen kom først med tyngde inn i foreningen fra midten av 1980-tallet. Fra begynnelsen av 1980-tallet har det vært en jevn vekst i fjernvarmeutbyggingen. Fra årtusenskiftet skjøt veksten fart og fra en årsproduksjon på 1 TWh i 2001 var produksjonen av fjernvarme på 5,4 TWh i 2015. 

Under den åpne høringen i Stortinget i forbindelse med framleggelse av Regjeringens energimelding, la Norsk Fjernvarme fram et nytt mål om å frigjøre 15 TWh elektrisk kraft ved å ta i bruk termisk energi som ellers vil gå til spille: Visjon og målsetninger
Foreningens visjon: Fjernvarme til oppvarming skal være førstevalget.
Foreningens mål er å:
  • fremme utvikling av fjernvarme og vannbåren varme, og kjøling, primært basert på fornybar og gjenvunnet energi
  • skape et sterkt, godt og aktivt fjernvarmemiljø
  • skape en enhetlig målrettet og faglig samarbeidende bransje
  • gjøre begrepet fjernvarme allment kjent
  • skape rammevilkår som gjør at det er markedet som er drivende kraft for en ekspansiv fjernvarmeutbygging.
   
Styret i Norsk Fjernvarme:

Frank Sagvik,
Akershus Energi Varme,
Styreleder
Cato Kjølstad,
Hafslund Varme,
Nestleder
Andreas Stokke,
Statkraft Varme,
Medlem
Torstein Melhus,
Agder Energi Varme,
Medlem
Jon Tveiten,
Norsk Energi,
Medlem
Christian Brennum,
SGP Armatec,
Medlem
Irene Vik,
Tafjord Kraftvarme,
Møtende varamedlem
   
 
KALENDER