Få med deg vår politiske bordtennisduell

18. desember 2020
Hva gjør man for å tvinge politikere til enten å svare ja eller nei på et spørsmål? Man gir dem en bordtennisracket!
Vi samlet den politiske høyre- og venstresiden, representert av Liv Kari Eskeland (H) og Ruth Grung (Ap), til politisk bordtennisduell på Fjernvarmedagene Urban Energi. 

De ble stilt følgende fem konkrete ja/nei-spørsmål fra våre medlemsbedrifter:
 
 • Mener du at gjenbruk av energi bør være en del av sirkulær økonomi-strategien regjeringen snart legger fram?
   
 • Bør det stilles krav til at spillvarme skal gjenvinnes fra datasentre, hydrogenproduksjon eller andre prosesser som avgir mye varme?
   
 • Mener du at kravet til energifleksibel oppvarming i byggeregelverket bør skjerpes?
   
 • Støtter du Statnetts vedtak om å fase ut ordningen med utkoblbart tariff, som i dag sikrer fleksibel bruk av elkjeler i fjernvarmen?
   
 • Er du enig i regjeringens forslag om å innføre en forbrenningsavgift for norske avfallsforbrenningsanlegg?

Det ble selvsagt også tid til litt bordtennis - og latter!

Og det hele kan du se her:
 
Icon Del på Facebook
Icon Del på Twitter