- Dere spiller en viktig rolle!

17. november 2021
Å utnytte urban varme og kjøling er en viktig del av det grønne skiftet, fastslo energiminister Marte Mjøs Persen da hun åpnet Fjernvarmedagene Urban Energi 2021.

Her kan du lese Mjøs Persens hilsen til de rundt 250 deltakerne, utstillerne og innlederne på arrangementet:

"Takk for invitasjonen til Fjernvarmedagene – Urban energi.


Jeg er opptatt med å feire NVEs 100-årsjubileum i dag, men jeg har lyst til å sende en hilsen og si noe om hva jeg tenker om fjernvarmes rolle i det norske energisystemet.

Som en del av det grønne skiftet bruker vi nordmenn stadig mer elektrisitet, til stadig nye formål. Det er en ønsket utvikling, men samtidig er det også en utfordring når flere trenger mer strøm til samme tid.

 

Her spiller dere i fjernvarmebransjen, eller Urban energi-bransjen en viktig rolle.

 

Fjernvarme kan erstatte kraftforbruk på kalde vinterdager, og dermed begrense behovet for investeringer i kraftsystemet og bidra til å begrense de effektutfordringene som kan komme fremover.

 

Fjernvarme bidrar også med verdifull fleksibilitet i energiforsyningen fordi anleggene kan gå på elektrisitet når kraftprisen er lav og bruke andre energibærere når kraftprisen er høy.

 

Fleksibiliteten som fjernvarmeanlegg tilfører energiforsyningen, er med på å muliggjøre videre elektrifisering og dermed håndtere klimautfordringen vi står ovenfor.

 

Men vi har ikke bare en klimautfordring. Vi står også overfor en rekke miljøutfordringer.

 

God avfallshåndtering er viktig; søppel skal ikke komme på avveie slik at miljøfarlige stoffer slippes ut i naturen eller at plast ender opp i havet.

 

Ved å brenne avfall, som ikke kan resirkuleres, sikrer en at avfallet ikke havner i naturen.

 

Og ved å brenne avfall i tilknytning til et fjernvarmeanlegg kan avfallet gjøres om til en energiressurs.

 

Høye kraftpriser viser hvor verdifull energiressursen er. Og at det er viktig å utnytte overskuddsvarme.


NVE har laget et varmekart som blant annet viser mulige kilder til overskuddsvarme og vurdert potensialet for økt utnyttelse av overskuddsvarme i Norge.

 

Det er fortsatt en del overskuddsvarme som er vanskelig å utnytte. For eksempel fra industri som ligger for langt unna potensielle varmekunder og overskuddsvarme fra avfallsforbrenning om sommeren.

I tillegg regner vi med at det vil komme mer overskuddsvarme blant annet fra datasentre.

 

Som dere sikkert vet så arbeides det med å stille krav om at industri- og datasenteraktører skal gjennomføre en kost-nytteanalyse for utnyttelse av overskuddsvarme.

 

Håpet er at slike kost-nytteanalyser kan være med å bidra til at utnyttelse av overskuddsvarme blir en del av prosessen når for eksempel datasentre skal etableres.

 

Men kartlegging og utredning av overskuddsvarme er ikke nok i seg selv.

 

For å få utnyttet ressursene som ligger i overskuddsvarme må det finnes gode løsninger lokalt. Og her tror og håper jeg at fjernvarmebransjen vil spille en sentral rolle.

 

Jeg ønsker dere lykke til med Fjernvarmedagene og gleder meg til å jobbe sammen med dere fremover!"
Icon Del på Facebook
Icon Del på Twitter