BIRGER LAUERSEN
Internasjonal leder i Dansk Fjernvarme
"Det er meg en gåte at noen mennesker mener vi individuelt skal forholde oss til det mest kollektive av alle problemer: Klimautfordringen! Å gi litt slipp på individualismen til fordel for blant annet kollektiv oppvarming - som virkelig kan bidra - synes for meg som et lite offer"
Birger Lauersen
Internasjonal sjef i Dansk Fjernvarme og visepresident i Euroheat & Power

Fjernvarme er et system som nyttiggjør den energien og de brenslene som ingen andre kan - eller vil benytte. På den måten leverer den effektivitet til det samlede energi- og ressurssystemet.

- Hva er de største samfunnsfordelene med fjernvarme ?
Fordelen ved å gjøre  det kollektivt er at stordriftsfordeler kan høstes og at utnyttelsen av energi og brensler skjer under kontrollerte forhold, så miljøpåvirkningen minimeres.

- Hva er den mest undervurderte verdien av fjernvarme ?
At den er kollektiv. Det er meg en gåte, at noen mennesker  mener at vi individuelt skal forholde oss til - og påta oss å  løse det mest kollektive av alle problemer: klimautfordringen! Å bidra  til løsningen ved å gi litt slipp på individualismen  til fordel for  for eksempel kollektiv oppvarming - som virkelig kan bidra, synes for meg som et lite offer. Og det vil gi oss spillerom når det gjelder  mer kompliserte energianvendelser.

-Hva er den beste suksesshistorien du kjenner til om fjernvarme?
Det er mer enn 7 000 fjernvarmesystemer i Europa, og de er jo alle en suksesshistorie, for det krever en spesiell  innsats fra noen mennesker å skape ett system. Det kommer ikke av seg selv. Men jeg er spesielt imponert over steder hvor samfunn og byer veldig bevisst har benyttet fjernvarme til  å sikre seg den totale porteføljen av fordelene fjernvarme tilbyr.

-Hvordan var ditt første møte med fjernvarme ?
Jeg hadde en venn som var med å bygge det store fjernvarmenettet  i København. Han fortalte om ideen, som forekom så logisk. Så da jeg senere ved en tilfeldighet -  ble ansatt i Dansk Fjernvarme, visste jeg hva fjernvarme var. Og det var bra, for de kunne jo ikke riktig vise meg produktet ved ansettelsessamtalen!

-Hvorfor gløder du fortsatt for fjernvarme?
Gløden kommer av at jeg hater å se sunn fornuft gå tapt på grunn av alminnelig talentløshet: som energisløsing i bunn og grunn er!

- Hva bør det norske folk vite om fjernvarme?
Det norske folk bør kjenne deres samfunns samlede tap av  energi og brenselressurser,  og deres muligheter til å gjøre noe med det .  Jeg nekter å tro at det norske folk ikke kollektivt og ansvarlig vil gjøre noe med det.

-Kan du oppsummere fjernvarme i én - maks to setninger?
Fjernvarmen er et system som under kontrollerte vilkår nyttiggør den energien og de brensler ingen andre kan eller vil benytte, og den leverer på den måten effektivitet til det samlede energi- og ressurssystemet.
 
KALENDER