Erichsen & Horgen

Vårt utgangspunkt er å benytte tilgjengelig overskuddsenergi på best mulig måte i prosjektene!
Erichsen & Horgen har en egen seksjon for Termisk Energi. Seksjonen arbeider med installasjoner som er basert på kjølemaskiner, varmepumper, kjeler og fjernvarme i kombinasjon og hver for seg som vi i en fellesbetegnelse kaller energiforsyningssystemer.

Erichsen & Horgen

Kontakt oss

Les mer her!