Kortreist kvalitet og sirkulær energi
Urban Energi i kommunen
Seminar for varmerørleggere
Drift- og vedlikeholdsseminar
Velkommen til drift- og vedlikeholdsseminar for fjernvarmefolk!

God drift og riktig vedlikehold er "core business" for alle som driver med fjernvarme- og kjøling og helt avgjørende for all annen virksomhet i selskapene.

I dette seminaret fortelle driftssjefen i BBK Varme om hvordan digitalisering og robotiseringen av driften har gitt store gevinster. 

Det skjer også mye nytt blant de assosierte medlemmene i Norsk Fjernvarme - og her legger vi opp til "speed dating" med pitching av løsninger du kan finne mer informasjon om i utstillingsområdet.

Dette er seminaret for deg som ønsker en flying start på Fjernvarmedagene Urban Energi!

Programmet blir oppdatert med flere tema og navn fram mot seminarstart - og det blir god tid til spørsmål:

  Tirsdag 17. oktober          
09:00
  Velkommen til forseminar!
v/ møteleder Trygve Mellvang-Berg, Norsk Fjernvarme
 
  Robotstyring av fjernvarmen gir bedre kundeopplevelse
v/ Kjartan Aabø, BKK Varme
 

"Speed dating" med pitch av løsninger: 
 
  TEMA: MÅLING
Smartly
TLS Energimätning
Elvaco

 
  TEMA: UTSLIPPSFRIE BYGGEPLASSER
Heatwork
El-Bjørn
 
  TEMA: SERTIFISERING OG TESTING
FORCE Technology
 
  TEMA: VANNBEHANDLING
Arcon
 
  TEMA: VARMEVEKSLERE
SWEP
 
  TEMA: PUMPER OG VENTILER
KSB
Vexve Oy
11:00 Befaring
De som ønsker, kan være med på befaring av Oslofjord Varmes varme- og kjølesentral i hotellkjelleren! Påmelding ved håndsopprekking i begynnelsen av forseminaret.
11:30 Lunsj - og så starter hovedprogrammet på Fjernvarmedagene Urban Energi!