Kortreist kvalitet og sirkulær energi
Urban Energi i kommunen
Seminar for varmerørleggere

09:00
Parallellsesjoner
10:30
Kaffepause og Urban Energi Grand Prix i utstillingsområdet
11:00
Parallellsesjoner
12:30
Lunsjbuffet og Urban Energi Grand Prix i utstillingsområdet
13:30
Verdien av den urbane energien
14:10
Paneldebatt
14:10
Hva sier politikerne?
15:00
Velkommen igjen neste år!