Kortreist kvalitet og sirkulær energi
Urban Energi i kommunen
Seminar for varmerørleggere

09:00
Parallellsesjoner: Samfunnet | Kunden
10:30
Kaffepause og utstillingsvandring
11:00
Parallellsesjoner: Samfunnet | Kunden
12:30
Lunsjbuffet og utstillingsvandring
13:30
Veien videre
15:00
Velkommen igjen neste år!