Kortreist kvalitet og sirkulær energi
Urban Energi i kommunen
Seminar for varmerørleggere

08:00
Dette var programmet i 2016:
09:00
Formiddagsseminarer
11:30
Lunsjbuffet og utstillingsvandring
12:30
Åpningssesjon: Tre fjernvarmeminstre svarer
13:00
Urban Energi for morgendagens bygg og byer
14:15
Kaffepause og utstillingsvandring
14:45
Urban Energi og lavutslippsamfunnet
16:15
Utstillingsvandring
18:30
Aperitif i utstillingsområdet
19:00
Festmiddag med underholdning