Kortreist kvalitet og sirkulær energi
Urban Energi i kommunen
Seminar for varmerørleggere

09:00
Slik blir EUs nye varme- og kjølestrategi
09:30
Parallellsesjoner
10:30
Kaffepause og utstillingsvandring
10:45
Parallellsesjoner
12:00
Lunsj i restauranten og kaffe i utstilingsområdet
13:15
Parallellsesjoner
14:30
Kaffepause og utstillingsvandring
15:00
Parallellsesjoner
16:00
Velkommen igjen neste år!