Fjernvarmetorget
Vi er for gjenbruk! På fjernvarmetorget kan våre medlemmer legge ut annonser om varmesentraler eller annet utstyr de har til salgs - eller utleie. Send epost til info@fjernvarme.no hvis du har brukt utstyr du mener andre selskaper kan ha bruk for!


 
Gausdal Bruvoll: 
Barkefyringsanlegg
2300 kW til salgs

 
 
Statkraft Varme: 
Mobil pelletskjel 950 kW til salgs
 
 
Eidsiva Bioenergi: 
Mobil 2,5 MW LPG-varmesentral til salgs
 
 
Akershus Energi Varme: 
Mobil varmesentral til salgs
KALENDER