Kortreist kvalitet og sirkulær energi
Urban Energi i kommunen
Seminar for varmerørleggere

08:00
Dette var programmet på dag 1 i 2015:
09:00
Befaringer
11:30
Lunsjbuffet og utstillingsvandring
12:30
Åpningssesjon
13:00
Urban Energi - Generasjon 2045
13:40
Kaffepause og utstillingsvandring
14:00
Paneldebatt - Urban Energi og grønn byutvikling
15:00
Urban energi og lavutslippsamfunnet
18:30
Aperitif i utstillingsområdet
19:00
Festmiddag med underholdning