Kortreist kvalitet og sirkulær energi
Urban Energi i kommunen
Seminar for varmerørleggere

09:00
Parallellsesjoner
10:45
Kaffepause og utstillingsvandring
11:00
Parallellsesjoner
12:30
Lunsjbuffet og utstillingsvandring
13:15
Parallellsesjoner
14:30
Kaffepause og utstillingsvandring
15:00
Parallellsesjoner
16:15
Avslutning