Kortreist kvalitet og sirkulær energi
Urban Energi i kommunen
Seminar for varmerørleggere

08:00
Dette var programmet første dag på Fjernvarmedagene 2014:
09:00
Befaringer
11:30
Lunsjbuffet og utstillingsvandring
12:30
Åpningssesjon
13:45
Kaffepause og utstillingsvandring
14:10
Innspill til debatt
15:15
Paneldebatt
16:30
Opening session - R&D symposium
18:30
Aperitiff i utstillingsområdet
19:00
Festmiddag med underholdning - og "Norges største band"!