TORD LIEN
Tidligere olje- og energiminister
- Det er tre gode grunner til å produsere fjernvarme i Norge: Fjernvarme utnytter energikilder som ellers kan gå til spille, fjernvarme er klimavennlig og fjernvarme passer godt sammen med et fornybar-dominert kraftsystem i et kaldt land.
Tord Lien
Tidligere olje- og energiminister

- Fjernvarme er et viktig bidrag til varmeforsyningen i Norge, særlig i de store byene. På kalde dager når varmebehovet er som størst avlaster fjernvarme strømnettet og forbedrer forsyningssikkerheten.

- Hva er de største samfunnsfordelene med fjernvarme?
- Det er tre gode grunner til å produsere fjernvarme.
-   Fjernvarme utnytter energikilder som ellers kan gå til spille.
-   Fjernvarme er klimavennlig
-   Fjernvarme passer godt sammen med et fornybardominert kraftsystem i et kaldt land.

- Hva er den mest undervurderte verdien av fjernvarme?
-Levering av fjernvarme særlig i tettbygde områder reduserer forbruket av elektrisitet til varmeformål. Energien blir produsert i en periode av året der etterspørselen etter energi er særlig høy. Det er gunstig i et kraftsystem som blir stadig mer avhengig av fornybare kilder. 

- Hva er den beste suksesshistorien du kjenner til om fjernvarme?
-Fjernvarmebransjen kan være stolt av veksten man har klart å oppnå.

- Hvordan var ditt første møte med fjernvarme?
-Mitt første møte med fjernvarme som Olje- og energiminister var under Fjernvarmedagene i oktober 2013. Her holdt jeg min første tale som minister. Det var fint å få muligheten til å tale på et viktig arrangement for hele bransjen.

- Hva bør det norske folk vite om fjernvarme?
-At fjernvarme bidrar til å sikre energiforsyningen til de store byene og reduserer klimautslipp.

- Hva ser du som den største utfordringen for bransjen i 2014?
- Fjernvarmebransjen kan vise til solid vekst i produksjonen det siste tiåret. Utfordringen for bransjen blir å fortsette den positive veksten og levere fjernvarme til stadig nye kunder til konkurransedyktige priser og med best mulig miljøprofil.
 
KALENDER