Kortreist kvalitet og sirkulær energi
Urban Energi i kommunen
Seminar for varmerørleggere

09:00
Parallellsesjoner
13:00
Lunsjbuffet og utstillingsvandring
13:30
Seminar DBDH, danske leverandører
15:00
Velkommen igjen neste år!
15:30
Avslutning