Kortreist kvalitet og sirkulær energi
Urban Energi i kommunen
Seminar for varmerørleggere

08:00
Dette var programmet første dag på Fjernvarmedagene 2013:
09:00
Befaring på varmepumpe med miljøvennlig kuldemedium i Drammen
09:30
Befaring i hotelkjelleren og hos Statoil på Fornebu
11:30
Lunsjbuffet og utstillingsvandring
12:30
Åpningssesjon: Det store bildet
15:00
Paneldebatt: Plusshus eller pluss-samfunn?
16:45
Enovas time
19:00
Aperitiff i utstillingsområdet
19:30
Bankett med underholdning v/DameEtagen