Eirik Folkvord Tandberg
Administrerende direktør i Fortum Oslo Varme
Eirik Folkvord Tandberg er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Etter en kort periode i konsulentselskapet McKinsey, ble han ansatt i Hafslund i januar 2011. Først som rådgiver for konsernsjef i Hafslund ASA, deretter rådgiver i Hafslund Marked før han ble direktør Strategi og Marked i Hafslund Varme. Våren 2016 ble han ansatt som administrerernde direktør i Hafslund Varme og samtidig konserndirektør Varme i Hafslund ASA. Han leder nå det nye selskapet Fortum Oslo Varme, etter sammenslåingen med Klemetsrudanlegget sommeren 2017.