Abdullah Alsabeehg
Bystyrerepresentant, Oslo Arbeiderparti
Abdullah Alsabeehg er fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo. Han ble første gang valgt inn i Oslo bystyre i perioden 2011–2015 og ble gjenvalgt for en ny periode i år. Alsabeehg er vara til landsstyret i Arbeiderpartiet, og var fast medlem av landsstyret i perioden fra mars 2012 til april 2013. Han er medlem av partistyret i Oslo Arbeiderparti, og har møtt i partistyret fra 2010. Av utdannelse har Alsabeehg en bachelorgrad i offentlig styring fra Høgskolen i Oslo.