Marit Arnstad
parlamentarisk leder for Senterpartiet
Marit Arnstad er medlem i Stortingets energi- og miljøkomite og parlamentarisk leder for Senterpartiet. Hun har tidligere sittet på Stortinget fra 1993-1997 og 2001-2005 før hun ble valgt inn for tredje gang i fjor. Hun var olje- og energiminister i Kjell Magne Bondeviks første regjering 1997–2000, Senterpartiets parlamentariske leder 2003–2005 og samferdselsminister i Jens Stoltenbergs andre regjering 2012–2013. Arnstad har juridisk embetseksamen fra 1991 og har ved siden av sine politiske verv praktisert som advokat.