Marie Jonette Rustad
Konsulent i DNV GL
Marie Rustad er sivilingeniør i Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), med teknisk spesialisering i Energi og Miljø, og økonomisk spesialisering i Strategi og Internasjonal Forretningsutvikling med hovedfokus på Samfunnsansvar. Marie har i tillegg en bachelor i Samfunnsøkonomi. Marie var i to år ansatt som trainee i ABB AS før hun startet i energiavdelingen i DNV GL i januar 2018. I dag jobber hun hovedsakelig mot energisektoren med kvantitative og kvalitative analyser, samt med kvalitetssikring av statlige prosjekter under Finansdepartementets kvalitetssikringsregime.
Rustad har vært en del av teamet som jobbet med Veileder for tilrettelegging av fossilfrie og utslippsfrie løsninger på byggeplassen. Hun har også bistått Energi Norge i å se på potensialet for å kutte utslipp innen fiskeoppdrett ved å erstatte dieselbruk med landstrøm og batteridrevne båter, og hatt sommerjobb i avdelingen Bygg, Bolig og Varme i Enova.