Nancy Strand
Administrerende direktør i Avfall Norge
Nancy Strand er utdannet cand.mag. innen realfag fra Universitetet i Oslo, og har treårige natur- og miljøvernstudier fra Høgskolen i Telemark. I tillegg er hun bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI.
Stand var daglig leder i LOOP i syv år, før hun i 2013 ble ansatt som administrerende direktør i Avfall Norge. Tidligere har hun vært daglig leder og partner i rådgivningsfirmaet MiljøKompetanse og jobbet med EU-prosjekter ved Universitetet i Bergen. Hun har også arbeidet Bergfald Miljørådgivere og i Norges Naturvernforbund sentralt og i Oslo og Akershus.