Christian Grorud
Seniorrådgiver i Lavenergiprogrammet
Christian Grorud er Cand.Mag, ingeniør og bedriftsøkonom, med tilleggsutdanning innenfor prosjektledelse. Han har arbeidet med tekniske, økonomiske og organisatoriske spørsmål innenfor energi- og miljøområdet siden begynnelsen av 80-tallet, hovedsakelig som ansatt i selskaper han har etablert – eller vært med på å etablere. Han har også arbeidet i NVE og vært folkevalgt på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Groruds spesialfelt er tverrfaglige analyser, virkemiddelutforming og foretningsutvikling på energi- og miljøområdet. Han har omfattende styreerfaring fra private selskaper, interesseorganisasjoner og stiftelser.
Hva er ditt hovedbudskap på Fjernvarmedagene?
At alt skal balanseres; Vi skal håndtere mange, tildels motstridende, mål.
 
Hvilken rolle har fjernvarme i lavutslipps-samfunnet?
Å gjøre spillvarme fra industrielle prosesser og andre særlig gunstige kilder tilgjengelig til oppvarmingsformål i andre sektorer.
Å forsyne særlig tett og urban bebyggelse med varme, særlig i etablerte byområder med mange vernehensyn.
 
Hva ser du som den største utfordringen for fjernvarmebransjen?
Å bidra til balanse;  på sikt uten å lene seg i for stor grad på monopolrettigheter.