Urban Energi i sirkulærøkonomien
Urban Energi i kommunen
Seminar for varmerørleggere

13:15
Urban Energi i sirkulærøkonomien
Norge er midt i en voldsom elektrifisering og digitalisering hvor fornybare energikilder skal fase ut de fossile - på alle områder i samfunnet - mens det meste skal digitaliseres med strømslukende datakraft på veien. Noe som vil kutte utslipp, men også øke kostnadene i kraftnettet. Samtidig er den sirkulære økonomien på full fart inn i et stadig mer urbanisert Norge - hvor gjenbruk og gjenvinning helst skal erstatte vårt overforbruk av verdifulle ressurser.

Vi stiller spørsmål om hvilken plass gjenvinning av overskuddsenergi har i den elektrifiserte sirkulærøkonomien - og hvilke drivere som vil forme markedet for fornybare varme- og kjøleløsninger i tettbygde strøk framover. 

Vi har samlet tre aktører som på hvert sitt vis sitter på ambisjoner, ideer og løsninger for et mer ressurseffektivt samfunn!


Adm. dir.
Nancy Strand,
Avfall Norge


Daglig leder
Ola Børke,
Eidsiva Bioenergi


Daglig leder
Gisle Eckhoff,
Digiplex
Samtaleleder: Trygve Mellvang-Berg, Norsk Fjernvarme