Kilmaminister Ola Elvestuen
åpner Fjernvarmedagene Urban Energi
Vi diskuterer
grønn områdeutvikling
Grønn innovasjon
- hvem er best?
Urban Energi i kommunen
Seminar for varmerørleggere

12:30
Åpningssesjon med klimaministeren!