Urban Energi i sirkulærøkonomien
Urban Energi i kommunen
Seminar for varmerørleggere

12:30
Åpningssesjon!


Statssekretær Atle Hamar
Velkommen til åpningen av Fjernvarmedagene Urban Energi 2018!

Den urbane energien er en hjørnestein i det grønne skiftet i byer og tettsteder - og vi er veldig glade for at statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet holder åpningsinnlegget på årets utgave av Fjernvarmedagene Urban Energi!

Hamar er statstråd Ola Elvestuens "Venstre hånd" og er en av partiets mest rutinere politikere. Ministeren selv var den første påmeldte til årets Fjernvarmedagene Urban Energi, men måtte melde avbud på grunn av en reise til Kina. Men som departementets eneste statssekretær er Hamar ingen dårlig erstatter, med tydelige grønne fingre inn i regjeringens klima- og miljøpolitikk!


Vi gleder oss til å høre hvordan han mener vår næring kan være med å bidra til Regjeringens klimamål - og hvilke politiske grep Hamar mener kan få det til å skje!

Møteleder: Heidi Juhler, Norsk Fjernvarme.