Knut Olav Knudsen
Teknisk sjef i LK Systems
Knut Olav Knudsen er elektroingeniør og har fagbrev som elektriker. Han har lang salgs- og ledererfaring og to tiårs fartstid i VVS-bransjen, blant annet i Brødrene Dahl og som fagsjef i VVS-foreningen. Knudsen er svært opptatt av miljøvennlige energikilder og vannbåren energi. Han er en dyktig og erfaren foredragsholder sitter i en lang rekke fagkomiteer tilknyttet VVS-faget. Han tiltrådte som teknisk sjef i LK Systems i 2018.