Monica Havskjold
Avdelingsleder i Erichsen & Horgen
Havskjold har en doktograd i termodynamikk fra NTH (nå NTNU), og en MBA i offentlig administrasjon fra NHH. Hun har lang erfaring fra planlegging, konstruksjon og operasjon av fjernvarme- og kjøling, men har også erfaring både fra NVE og konsulentbransjen.
Etter flere rådgiverstillinger i Bærum Lysverk og NVE, starte Havskjold konsulentselskapet Exergia i 2005, kombinert med en førsteamanuensis-stilling ved NTNU i Trondheim. I 2012 ble hun ansatt som analytiker hos Statkraft og byttet universitet til NMBU på Ås, før hun gikk tilbake til NVE som seksjonssjef i 2017. I september i år tiltrådte hun stillingen som avdelingssjef i konsuletnselskapet Erichsen & Horgen.