Anna-Thekla Tonjer
Prosjektleder i Elverum Vekst
Anna-Thekla Tonjer har siden 2015 vært prosjektleder i Elverum Vekst for utvikling av den miljøvennlige bydelen Ydalir. Hun er utdannet landskapsingeniør, og har en mastergrad i grøntmiljø. Tidligere har hun jobbet med planlegging og prosjektering av vei- og landskapsprosjekter, og har opparbeidet seg solid kompetanse innen prosjektledelse, arealplanlegging, eiendom og grønn områdeutvikling.