Trygve Mellvang-Berg
Kommunikasjonssjef i Norsk Fjernvarme
Mellvang-Berg er utdannet ved Universitetet i Oslo og Journalisthøgskolen i Oslo. Han arbeidet i en årrekke som nyhetsreporter i NTBs samfunnsavdeling, før han i 2007 dro til Brussel som Europa-korrespondent for NTB. Tre år senere gikk han til stillingen som informasjonssjef i EFTAs overvåkingsorgan ESA, før han kom tilbake til Norge og begynte i Norsk Fjernvarme i mai 2013.