Yiyu Ding
Stipendiat ved NTNU
Yiyu Ding er stipendiat ved NTNU i Trondheim hvor hun arbeider med forskningsprosjektet ExPOSe (Methods for Transparent Energy Planning of Urban Building Stocks). Hun fullførte sin ingeniørutdannelse i Kina i 2008 og arbeidet med termisk energi for et kinesisk konsulentfirma de neste syv årene. Deretter tok hun en treårig masterutdannelse innen bærekraftige energisystemer ved Chalmers Tekniska Högskola i Gøteborg, før hun startet i Trondheim i sommer. Forskningen hennes dreier seg først og fremst om bygninger i urbane miljøer, men hun samarbeide også med andre forskere innenfor energiplanlegging.