Ove Flataker
Direktør for Reguleringsmyndigheten for energi (RME)
Ove Flataker er utdannet innen marin tekonologi ved Bergen Ingeniørhøgskole og har en MBA fra Norges Handelshøgskole (NHH). Han bred erfaring fra forskjellige rådgiver- og lederstillinger i Olje- og energidepartementet, med vekt på fornybar energi. Etter 24 år i departementet, gikk han i 2013 til NVE, hvor han nå leder den nye Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som er nasjonal reguleringsmyndighet for kraftmarked og nettsystem i Norge.