Mikael af Ekenstam
Fagsjef bærekraft i SWECO
Mikael af Ekenstam har en mastergrad i miljøvitenskap og har som konsulent opparbeidet seg bred erfaring fra energi- og miljørelaterte problemstillinger i byggeprosjekter. Han var en av Norges første sertifiserte BREEAM-rådgivere og har jobbet med energirådgivning i flere store BREEAM-prosjekter de seneste årene. Mikael er også fagsjef for bærekraftige løsninger i Sweco Norge og medlem i Rådgivende Ingeniørers Forenings ekspertgruppe for bygge- og anleggsteknikk.