Jens Ellingsen
Ellingsen jobber for DNV GL Maritime Advisory med effektivisering innen operasjon av skip, særlig drifstoffforbruk og kostnader til drift og vedlikehold. Han er også involvert i prosjekter som omhandler elektrisk fremdrift (batteri/hybrid) og digitale løsninger for en sterkere kontroll ombord fra land. Ellingsen er utdannet Sivilinginør (NTNU), og har tidligere erfaring fra ulike rederier med drift av blant annet tankskip.