Egil Erstad
Prosjektleder i Østfold Energi
Egil Erstad er siv.ing i termisk energi fra NTNU. Han har arbeidet i over 30 år med oppgaver innen energi & miljø i flere bedrifter; Østfold Energi, Østfoldforskning, COWI, Enøksenteret Østfold og Bio Varme Sarpsborg. I Østfold Energi er han prosjektleder for utbygging av fjernvarmeanleggene i Sarpsborg, inkludert energisentralen for varme- og kjøleleveransene til Østfoldsykehuset på Kalnes.