Tore Dugstad
Leder Utvikling i Eidsiva Bioenergi
Tore Dugstad er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Trondheim og har også studert økonomi ved Universitetet i Bergen. Etter halvannet år som prosjektingeniør hos Mollier i Bergen, begynte han i 2010 i Eidsiva Bioenergi, hvor han nå leder utviklingsarbeidet.
Dugstad har blant annet vært med på å etablere Eidsiva Bioenergi sitt anlegg på Lillehammer, hvor han selv også bor.