Kristin Nørstebø
Sivilingeniør
I juni 2018 fullførte Nørstebø siv.ing utdannelsen ved NTNU i Trondheim og leverte masteroppgave i samarbeid med Agder Energi Varme (AEV). I masteroppgaven har hun evaluert en ny teknisk løsning for vannbåren varme i leilighetsbygg som AEV har vært med å utvikle. Ved siden av studier og jobb i AEV er Nørstebø profesjonell håndballspiller for Tertnes håndball i Bergen.
Løsningen for vannbåren varme i leilighetsbygg, som Nørstebø har skrevet sin masteroppgave om,  har redusert antall distribusjonsrør fra 5 til 3 rør ved å bruke tappevannet som energibærer for oppvarming, og som dermed har fjernet hele den tradisjonelle varmekretsen.

Varmebehovet dekkes ved å sirkulere varmt tappevann med 65°C over en varmeveksler i hver leilighet. Fra oppgaven går det frem at løsningen har mange positive sider sammenlignet med tradisjonelle vannbårne anlegg. Løsningen gir blant annet redusert varmetap og pumpearbeid, mindre plassbruk, lavere returtemperatur (34⁰C i gj.snitt over året) og reduksjon i investeringskostnader. Måledata viser at det er mulig å drifte løsningen som forutsatt. 

Nørstebø presenterer sitt arbeide i varmerøleggerseminaret på Fjernvarmedagene Urban Energis første dag.