Følg med for oppdateringer om årets innledere!
Nancy Strand er utdannet cand.mag. innen realfag fra Universitetet i Oslo, og har treårige natur- og miljøvernstudier fra Høgskolen i Telemark. I tillegg er hun bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI.
Gisle M. Eckhoff
Administrerende direktør i DigiPlex
Gisle M Eckhoff har mer enn tredve års ledererfaring fra IT-industrien i USA, Storbritannia, Sverige, Danmark og Norge. I 2014 tiltrådte han som administrerende direktør i datasenterselskapet DigiPlex, som har anlegg flere steder i Skandinavia. Han har tidligere hatt tilsvarende rolle i CGI Norge og hatt lederstillinger på toppnivå i CSC (Computer Sciences Corporation). Eckhoff er fra Bærum og er utdannet ved BI.
Heidi Sørensen har bred erfaring som topp-politiker og som leder i miljøbevegelsen. Som direktør i Klimaetaten i Oslo kommune har Heidi Sørensen fått ansvaret for å koordinere og lede arbeidet med å nå Oslo kommunes mål om å redusere klimautslippene med 50 prosent innen 2020 og 95 prosent innen 2030. Hun tiltrådte stillingen i januar 2017.
Hanna Masala er har en mastergrad fra The Helsinki School of Economics og har bred ledererfaring fra en rekke selskaper innen finans, strategi og sammenslåing av virksomheter. Siden 2017 har hun vært direktør for strategi og Fortums City Solutions-divisjon. Hun har også flere styreverv, blant annet i Fortum Oslo Varme.
Ola Børke
Daglig leder i Eidsiva Bioenergi
Ola Børke er født i 1977 på Hamar. Han er oppvokst i Brumunddal. Børke er utdannet økonom ved Norsk Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås. Børke har siden 2016 vært daglig leder for Eidsiva Bioenergi. Han har jobbet i flere ulike deler av Eidsiva siden 2006, blant annet med ansvar for konsesjonsprosessene for selskapets vann- og vindkraftprosjekter.